POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

,,SCENSO’’ d.o.o. od svog nastanka 1996. godine, početak svog rasta, poslovnog širenja, razvoj prodajne mreže i bogaćenje asortimana je baziralo na sledećim temeljima:

  1. Kvalitetan i stalno unapređivan timski rad među svim zaposlenima u preduzeću,
  2. Konstantno usavršavanje vestina zaposlenih u svim sferama poslovanja,
  3. Vođenje računa o zaposlenima u preduzeću od najniže do najviše lestvice u poslovnoj organizaciji,
  4. Disciplinovan i požrtvovan odnos prema poslovnim obavezama, precizno definisanje funkcija svakog zaposlenog i precizne odgovornosti u svakoj poslovnoj situaciji
  5. Stvaranje jakog partnerstva sa svim svojim klijentima koji su i nakon 20 godina poslovanja aktivni i odani kupci Scensa,
  6. Uvoz i distribucija najkvalitenije robe i najpoznatijih svetskih brendova,
  7. Strateška saradnja sa najvećim evropskim proizvođačima i trgovcima reklamnog materijala
  8. Odnosi među konkurentima sa najvećim poštovanjem,
  9. Naša snaga je u tome, što od prvog dana nastanka Scensa na zaposlene gledamo kao jednake partnere koji svojim radom doprinose timskom duhu i stalnim poslovnim uspesima.

Četiri temeljna stuba SCENSO d.o.o. politike kavaliteta i životne sredine koji predstavljalju naše vrednosti i ključne činioce uspeha:

– Poverenje naših kupaca
– Profesionalnost
– Produktivnost
– Predanost svih nas

Uvođenje standarda EN ISO 9001: 2008, doprineo je još većoj profesionalizaciji poslovne organizacije sa akcentima na globalno poslovno okruženje koje postaje sve složenije i problematičnije.
Naša opredeljenost poslovne politike je ,,U službi Vašeg brenda’’, kako bi zahteve naših kupaca uvek mogli da ispoštujemo i sprovedemo na način kako njima najviše odgovara.
Od početka poslovnog procesa: (prijema zahteva za robom, slanje ponude kupcu, pismene konfirmacije kupca za robom, brendiranja, organizovanje utovara i transporta robe, ispostavljanja fakture, knjiženja fakture, prijema uplate kupca za navedenu robu), naši zaposleni i duh kolektiva kupcima omogućavaju: najmanju moguću angažovanost u samom poslovnom procesu, garantuju tačnost i kvalitet uz maksimalno razumevanje kao i fleksibilnost u trenutnom poslovnom okruženju. Pri obavljanju naših procesa obraćano pažnju na zaštitu životne sredine, da najmanje utičemo na životnu sredinu.
Nasi strateški ciljevi se baziraju na:

– Da budemo među vodećim dobavljačima reklamnog materijala u Srbiji
– Proširenje prodaje u regionu
– Stalno širenje asortimana proizvoda, uz zadovoljavanje potreba i očekivanja klijenata
– Uvoz samo kvalitetnih proizvoda
– Stalno građenje i održavanje brenda ,,SCENSO’’ d.o.o.
– Utemeljenoj poslovnoj politici ,,U službi Vašeg brenda’’
– ,,SCENSO’’ d.o.o. je svoje poslovanje uskladio sa zahtevom EN ISO 14 001:2004 i vrši stalno preispitivanje svog poslovanja, i stalno poboljšava sitem menadžmenta kvalitetom i životne sredine.

 

Subotica, 01.05.2016.

Dodatak: Politika-kvaliteta-scenso.d.o.o.pdf